Tietosuoja

IMU-TEC Oy


IMU-TEC Oy - Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

IMU-TEC Oy
Y-Tunnus: 0838843-3
Koskelonkuja 1 A
FI-02920 Espoo

2. Yhteyshenkilö

Tuula Tirronen
IMU-TEC Oy
040 765 7004
tuula@imu-tec.fi

3. Rekisterin nimi

Tämä seloste koskee seuraavia IMU-TEC Oy:n rekistereitä:

 • Markkinointirekisteri
 • 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Keräämme tilastotietoja verkkosivumme käyttökokemuksen ja yrityksemme markkinointimme kehitykseen. Käytetyn tekniikan tarjoaa Google Analytics.

  5. Rekisterin tietosisältö

  Kerätyt tiedot ovat:

 • Vieraillut sivut
 • Vierailujen kesto
 • Verkkoyhteyden IP-osoite
 • Käytetty päätelaite ja selain
 • Maantieteellinen sijainti
 • Selaimen lähettämät headerit
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Keräämme verkkosivumme kautta yksilöityjä ja anonyymejä tilastoja verkkosivustovierailuista.

  Käytämme imu-tec.fi -verkkosivulla evästeitä ja kävijäseurantaa.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Voimme käyttää markkinoinnin kohdentamisessa ja verkkosivujen kehittämisessä ulkopuolisia kumppaneita, joille luovutamme kehitykseen tarvittavia tilastotietoja.

  Anonyymit, verkkovierailuja koskevat tilastotiedot tallentavat seuraavat palveluntarjoajat:

 • Google Analytics
 • 11. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Tiedot ovat suojattu asianmukaisesti henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Pääsy tietoihin on vain IMU-TEC Oy:n työntekijöillä ja mahdollisilla ulkopuolisilla kumppaneilla, joiden toimeenkuvaan kuuluu markkinoinnin tai verkkosivujen kehittäminen. Kerätyt tilastotiedot anonymisoidaan (IP-osoitteet) automaattisesti keräyksen yhteydessä.

  12. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

  Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.