Suojaudu pölyltä

Pöly aiheuttaa rakennustyömailla ongelmia, rakaisu ongelmaan on rakennusimurit ja alipaineistajat hepa H13 suodattimilla. Pölyn kanssa on totuttu elämään, koska sitä pidetään niin vaikeasti hallittavana. Nykyisin rakennusaikaiseen pölynhallintaan kuitenkin puututaan, tätä edellyttävät jo viime vuosina tiukentuneet säädöksetkin. Pullman Ermator rakennusimurit ja alipaineistajat ovat säädösten mukaisia.

Pöly on suurin yksittäinen terveyshaitta rakennustyömailla. Valitettavasti sen aiheuttamat vahingot havaitaan usein liian myöhään. Työntekijöiden lisäksi pöly on vaaraksi myös sivullisille. Rakennustyömailla ei välttämättä tiedetä tarpeeksi oikeasta pölynhallinnasta, saatetaan käyttää vääriä koneita tai luovutetaan kokonaan vaikean tehtävän edessä. Rakennusimurilla saadaan rakennuspöly- ja jätteet talteen suodattimiin ja Longopac pussiin ja alipaineistajalla kerätään talteen leijuva pöly. 

Pölynhallintaa koskevat säädökset tiukentuvat koko ajan. Uusimmissa ohjeissa mm. kvartsipöly on määritelty syöpää aiheuttavaksi altisteeksi. Yli kuukauden kestävästä rakennustyömaasta pitää tehdä pölykartoitus ja suunnitelma siitä, miten pölyltä suojaudutaan.

Yleiset pölyt työmaalla

  • betonipöly
  • sementtipöly
  • kivipöly
  • kvartsipöly
  • puupöly
  • tiilipöly
  • villa
  • home / mikrobit
  • asbesti

Pyydä tarjous