Pölynhallinta

Pöly aiheuttaa rakennustyömailla ongelmia. Pölyn kanssa on totuttu elämään, koska sitä pidetään niin vaikeasti hallittavana. Nykyisin rakennusaikaiseen pölynhallintaan kuitenkin puututaan, tätä edellyttävät jo viime vuosina tiukentuneet säädöksetkin.

Pölynhallinnasta säädetään myös Suomen laissa seuraavasti:

Ilman epäpuhtaudet

Työpaikalla, jossa esiintyy ilman epäpuhtauksia, kuten pölyä, savua, kaasua tai höyryä työntekijää vahingoittavassa tai häiritsevässä määrin, on niiden leviäminen mahdollisuuksien mukaan estettävä eristämällä epäpuhtauden lähde tai sijoittamalla se suljettuun tilaan tai laitteeseen. Ilman epäpuhtaudet on riittävässä määrin koottava ja poistettava tarkoituksenmukaisen ilmanvaihdon avulla.

(Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 37§)

Lataa tästä Imu-Tecin pölynhallintaohjeet

Pyydä tarjous